Nije webstek

Aaipop 25 jier
31/01/2012
Rekker wint Aaipop der op út
13/02/2012

Der is ie dan! De nije webstek fan Aaipop. Hjir en dêr wurdt noch wurke oan moaie ferhalen oer lang ferfleine tiden, dizze kinst yn koarten wer werom fine by it kopke Skiednis, foar alle jierren fan de Aaipop Skiednis is in side oanmakke. Ek kinst alle nijs fine, oer Aaipop 2012, Aaipop der op út, Merakels, mar ek leuke foto`s yn ús argyf.

Hâlde de side yn de gaten, noch efkes en bands fan 2012 komme ek online!