Nijs

28/03/2013

In band foar 2014?

Al is Aaipop 2013 noch net iens begien, it Aaipopbestjoer sjocht altyd foar nij talint foar it grutste Frysktalich festival yn de wrâld! De jongens út […]
27/03/2013

Aaipop spotsje

Aaipop hat dit jier in reklamespotsje op Omrop Fryslân. Fanôf no is dizze ek hjir op ús webstek te finen! Dus diele mei al dyn freonnen!
25/03/2013

We litte jimme net yn de kjeld stean!

Yn de tarieding nei Aaipop 2013 hie de festival organisaasje twa opsjes stean, ien foar kâld waar en ien foar hegere temperaturen. It sil jimme net […]
24/03/2013

Feroaring yn de programmearing

Troch tryste omstannichheden sille de Sadelrûkers net op Aaipop spylje. We ha no Rekker en Band ree fûn om ôf te sluten yn de Teneftertine. Moarn […]
22/03/2013

Aaipop reklame op Omrop Fryslan

De Aaipopreklame is al hast in wike op tillefyzje, hast um noch net sjoen? Nije wike wer in kans! Sjoch ûndersteand it skema! Sa kinst alfêst […]
19/03/2013

Alle websides fan de bands & artysten op in rychje

Oer twa wiken is it sa fier, dan binne de bekers al wer opromme. Dan is de peaskehazze al wer ûnderweis. Maar lokkich is dat noch […]
17/03/2013

Hoe is Aaipop eins begongen?

Yn’t ramt fan 25 jier Aaipop is der foarich jier in dokuminteare makke troch Albert Jensma fan Omrop Fryslân. Yn’t kader op de foarpagina is dizze […]
14/03/2013

Mear as allinne peaskemoandei

Aaipop is de kommende wiken noch faker aktyf oan de slach. We begjinne kommende sneon yn Nijlân. Yn gearwurking mei de doarpsprojekten fan de KH2018, is […]
12/03/2013

In rûntsje fan Aaipop?

Wolst do graach in rûntsje fan Aaipop? Gean dan nei www.omropfryslan.nl  lês wat berjochten, klik wat yn it rûn en klik op de Aaipop banner ast um […]
09/03/2013

Aaipop kampanje!

Hjoed is it bestjoer fan Aaipop op paad west om posters te hingen, lânbuorden en “tosti” buorden te pleatsen. By de foarferkeap lizze ek ekstra posters. […]