Waar-achtich koarte broek mar oan!

Jitiizer makket in ‘te bek’ op Aaipop 2014
07/04/2014
It blokkenskema fan Aaipop 2014
12/04/2014

Foarich jier like it wol winter, fan’t jier dogge we it foar in echte maitiids temperatuurke! It nij ynrjochten festival terrein komt sa goed ta syn rjocht. Lit de Peaske mar komme! Moarn it blokkenskema!