Utstalling yn Tresoar

Program op de webstek
19/03/2012
Efter de doar lizze
25/03/2012

De hiele moanne april sil der yn Tresoar omtinken wêze foar it 25 jierich jubileum fan it Aaipop festival.

5 april wurdt de útstalling iepene troch deputearre Jannewietske de Vries. Yn de rin fan de wike mear nijs oer de útstalling en de aktiviteiten deromhinne te finen op dizze side.