Nije cd’s fan De Hûnekop en de Doelleazen

De kaartferkeap is los (24 oeren deis) !
30/03/2014
Jitiizer makket in ‘te bek’ op Aaipop 2014
07/04/2014

Fansels mei De Hûnekop net ûntbrekke op Aaipop 2014! Se binne 5 jier op wei en bringe in sammel-skiif út mei de titel “5 jier smoar”. De Hûnekop hat dit foarige wike heare litten yn Fryslâns moaiste poptimpel Romein te Ljouwert, op Aaipop kin it net útbliuwe dat de fjouwer heren de Teneftertinte op de kop sette!

Ek De Doelleazen ha in nije skiif, te finen op Spotify. De titel fan harren skiif is: Wâldrave. Oar jier mar wer op Aaipop?