It begjint der op te lykjen!

In band foar 2014?
28/03/2013
It program digitaal
29/03/2013

De metamorfose yn Nijlân begjint wer foarm te krijen! Parkearplak? Nee man, it festival-terrein fan Aaipop. De tinten binne as nij, en stean sa strak as wat. De bands binne de klear foar heare we rûnom, der wurde sels al artysten signalearre dy sels kaarten foar harren fans helje. Moarn in nije update fan it terrein, no is it noch maagdelik wyt, mar moarn…