In band foar 2014?

Aaipop spotsje
27/03/2013
It begjint der op te lykjen!
28/03/2013

Al is Aaipop 2013 noch net iens begien, it Aaipopbestjoer sjocht altyd foar nij talint foar it grutste Frysktalich festival yn de wrâld! De jongens út ûndersteande fideo ha we foar 2014 benadere, se litte witte noch oan in Fryske setlist te wurkjen!