Foto`s fan besikers

De dei nei Aaipop 2013
02/04/2013
Stiesto ek sa kreas op de foto, as krek wat minder???
03/04/2013

Us hûsfotograaf Atse Numan hat alle foto`s fan besikers op in picasa webstek setten, dizze kinst hjir fine. Alle foto`s meist delhelje om út te draaien, ôf te drukken, op dyn facebook profiel te setten as oare dingen mei út te heljen. Foar publikaasje meie se ek brûkt wurde ûnder betinkst dat de namme fan ús fotograaf de ûnder komt te stean.

De foto`s fan de bands komme yn de rin fan de wike.

Hast do ek noch moaie foto`s? Stjoer se nei foto@aaipop.nl