Foarferkeap Aaipop 2020 utstelt oant en mei 31 maart

Aaipop siket en fynt nije foarm fan promoasje
03/12/2019
Aaipop 2020 ofsein
17/03/2020

Aaipop 2020 giet foarearst troch, foarferkeap útstelt oant en mei 31 maart 2020.

It sil jim allegearre net ûntgien wêze: de nije maatregels fan de oerheid. Ien dêrfan is dat eveneminten mei mear as 100 besikers ferplicht ôfsein wurde.

Om in slach om de earm te hâlden stelle we dêrom de wrâldwide foarferkeap út oant en mei 31 maart 2020.