Aaipop út dyn speakers!

It moaie fan Aaipop
29/03/2015
Aaipop breidet kaartferkeap út
30/03/2015

Jaseker! In spesjale Aaipopútsjoering rjocht út de boksen fan dyn radio dyn earen yn! En kinst ek nochris in ‘Golden Oldy’ winne: in Aaipop CD!

 

Hoe? Peaskemoandei de radio oan, fanôf 8 oere moarns (jahaa, wekker sette dus…)

Frekweensje? 106.8 FM

En at ik fia internet lústerje wol dan? Klik HJIR

Hoe hjit dat stasjon dan? Hinnehok FM

En wa is de DJ? Heale Hin!