Aaipop kampanje!

Troch de wrâld galmje
06/03/2013
In rûntsje fan Aaipop?
12/03/2013

Hjoed is it bestjoer fan Aaipop op paad west om posters te hingen, lânbuorden en “tosti” buorden te pleatsen. By de foarferkeap lizze ek ekstra posters. Dizze ha we klearlein foar alle kaartsjekeapers. Nim der ien as mear mei foar by jim yn it doarp, stêd, kantine, kroech as keet.

 

Fanôf moandei kinst dyn kaartjes keapje by de bekinde foarferkeapadressen, sjoch by Aaipop 2013 foar mear ynfo. De online kaartferkeap is fanôf hjoed iepen!