Woansdei te jûn allegeare kânsen

De Reis 2018 ûntwikkelet Jankfodde mei ynwenners fan Nijlân
07/11/2012
Gearwurking Aaipop en Friesland Pop op it mêd fan Talint-ûntwikkeling
23/11/2012

Yn de Mande te Nijlân is kommende woansdei in gearkomst om leuke plannen foar Nijlân te betinken, dit yn gearwurking mei it Projekt De Reis van de kulturele Haadstêd 2018. Koart sein: In oantal profesjonals wol sjen wat der yn it doarp libbet en hjir mei de minsken út it doarp in kreatyf projekt fan meitsje. Der is in budget beskikber, mar de Nijlanners binne wol nedich. Koart sein: Oanskowe kommende woansdei!