2021

Wêr’t we hoopten dat 2020 in ynsidint wie wat betreft in online edysje, kamen we yn 2021 ferrifelle út. Ek yn 2021 koenen we gjin kant út en moest der wat oars betocht wurde. 2020 wie dêrfoar de blaudruk, yn 2021 moest it allegearre wat profesjoneler delsetten wurden.

Úteinlik waard it in lAAIvestream fanút de bakermat fan Aaipop sels: de Herbech fan Nylân. Mei ûndersteande artysten waard der úteinlik in geweldich Aaiopgefoel kweekt:

 

J.A.N. mei soan

Adri de Boer

Sytse Haima

Sequens

Piter Wilkens

 

Útstjoering weromsjen? Dat kin hjirre!