It giet Need op Freed!

Der op út
29/01/2012

Kommende freed êfter de skermen sjen by de opnames fan Omrop Fryslân? Dat kin! Aaipop is útnoege by it programma Need op Freed ( fan 16.30 oant 18.00 oere). Liket it dy wat? Mail dan efkes dyn gegevens efkes en klear ist!