Nijs

22/04/2014

Nei genietsje XXL ?

In machtich filmke fan de ôslúter fan Aaipop 2014 is te sjen op ús Facebook! Gau mar ff sjen! Oh ja, en bist fen fan Sipke […]
20/04/2014

#Aaipop moarn trending?

Wat we mei syn allen fan’e wike sân oeren koene, moat moarn dochs in pear minuten slachje kinne dochs? Sille we ôfpraten om moarn 20.00 oere […]
19/04/2014

Flach yn de top!

We kin ôftelle nei de dei fan Moandei. De flach hinget yn de top, wy bin der hielendol klear foar! Snein is de lêste dei fan […]
18/04/2014

Opbou 27ste Aaipop festival yn folle gang!

Manmachtich bin se hjoed oan de slach op it festivalterrein. De earste poadia stean, de tap hast oansluten en de kleden soargje no al foar in […]
16/04/2014

Fan alle bands in linkje!

Wat komt der allegeare op Aaipop 2014? Wêr wolsto hinne? Under it kopke Artysten fynsto alle ynformaazje. Mar asto wat rapper wolst, dan kinsto hjir fan […]
14/04/2014

Friese-producten.nl foar elk wa’t fan Fryslân hâld!

Noch in leuk kado nedich? Leuke klean om nei Aaipop te gean? Sjoch dan op www.Friese-producten.nl Wat sei us freon fan Friese-producten der sels oer: “www.Friese-producten.nl is […]
12/04/2014

It blokkenskema fan Aaipop 2014

Yn it programmaboekje is fansels alle ynformaasje te finen, mar online is it ek leuk om de tiden fan de bands te witten. Hjir bin se […]
10/04/2014

Waar-achtich koarte broek mar oan!

Foarich jier like it wol winter, fan’t jier dogge we it foar in echte maitiids temperatuurke! It nij ynrjochten festival terrein komt sa goed ta syn […]
07/04/2014

Jitiizer makket in ‘te bek’ op Aaipop 2014

Rûn de klok fan healwei seis oere op 21 april 2014 sille âlde tiden oplibje, Jitiizer is werom op Aaipop! Sa at we witte krûpt it […]
04/04/2014

Nije cd’s fan De Hûnekop en de Doelleazen

Fansels mei De Hûnekop net ûntbrekke op Aaipop 2014! Se binne 5 jier op wei en bringe in sammel-skiif út mei de titel “5 jier smoar”. […]