Nijs

15/05/2012

Lêste wurden fan de foarsitter

Nei 8 bestjoersjierren, wêr fan 5 as foarsitter hat Teade de Groot ôfrûne wike ôfskie nommen fan it Aaipop bestjoer. Yn hegere sferen, Fosk, boppe yn […]
17/07/2012

Aaipop nei it ein fan de wrâld!

Nei it 25 jierich jubileum giet it Frysktalige festival de grinzen oer. ‘Ljoubjr de Band’ hat yn it earste wykein fan septimber 2012 de primeur, spylje […]
23/08/2012

Aaipop nei Wales

Nije wike tongersdei sil de wekker betiid gean, twa bestjoersleden en Ljoubjr de Band fleane dan nei Wales ta. Foar it earst yn de 25 jier […]
30/08/2012

Stiet as quo op Aaipop 2012

It waar wie dan net sa moai, mar dat makke de Mannen fan Stiet as Quo neat út. De mannen setten in super optreden del, dizze […]
05/09/2012

In moai dekôr!

Ljoubjr is de ôfrûne wike nei Wales west, sa ha trije optredens dien en fia facebook ha we in moaie foto krigen. Spylje op it rantsje […]
12/09/2012

Moat Strawelte it nochris foar spylje???

Hjir in linkje nei in filmke op Youtube, we tinke dat Strawelte nochris optrede moat, sa dat de mannen in foarbyld ha om te oefenjen. Sa […]
18/09/2012

Gouden Sadel?

Sneon 29 septimber krijt Fryslân der in Nij Festival by. Op inisjatyf fan de Sadelrûkers stiet de Lawei dizze dei yn it teken fan “Frysk Bloed”! […]
25/09/2012

Stipers

Aaipop 2012 stoen fansels yn it teken fan 25 jier Aaipop, wat net moochlik wie sûnder de stipers. We ha in protte stipers út en rûnom […]
04/10/2012

In fyts sûnder sadel

Ofrûne wykein ha we efter de skermen sjoen by it nije festival yn Drachten: Frysk Bloed. Kompliminten foar de organisaasje, in moderne setting mei ûnder oaren […]
07/10/2012

It geheim fan Merakels

Woansdei te middei 24 oktober gean de doaren fan MFC De Mande yn Nijlân. Troch op it kopke Merakels te klikken krije jimme it programma te […]