Nijs

10/04/2012

Tige slagge!

Aaipop 2012 is tige slagge! Machtige optredens fan 25 bands en artysten, de iene foar 1500 man de oare foar 15 gekonsintreerde harkers. Nea hie Aaipop […]
10/04/2012

Foar it moaie waar!

Jaaaaa we ha der sa lang op wachtsje moaten, froulju yn bikinis, dan bedoele we fansels Fryske Bikinis! yn koarten op de merke! op www.friese-producten.nl komme […]
10/04/2012

Tongersdei Gurbe Douwstra en Beart Oosterhaven

We binne nei juster noch net útpoept! De hiele moanne april is der op de tongersdei in Aaipop-aktiviteit yn Tresoar. Kommende tongersdei begjinne we mei muzyk […]
11/04/2012

Van de Velde gjit foar de haadpriis

Ien fan ús stipers gjit foar de haadpriis fan leukste winkel fan Fryslân, help Van de Velde nei de haadpriis troch  hjir te stimmen:  http://www.lwvf.nl/nl/zoek_winkels/van_der_velde_slapen_284.html#vote
11/04/2012

Ynstjoerde foto`s

Prachtich moaie foto`s stuitsje ús mailboks binnen. Op de fotoside stean al hast 400 foto`s fan Aaipop 2012. Hast do ek noch moaie foto`s? Stjoer se […]
15/04/2012

Tongersdei wer aksje yn Tresoar

Rûnom de útstalling binne de tongersdeis yn Tresoar muzyk- en literêre jûnen. Kommende wike stiet dit unike konsept op it programma, graach opjaan by tresoar@aaipop.nl:   […]
15/04/2012

Pikefel-mominten troch unike bylden

Jaja, we binne wer wat bekommen fan ôfrûne moandei. It is dochs knap, yn twa moannen 60 dagen moai waar en ien dei net… It ferhaal […]
17/04/2012

Blau fan dagen

In jûn mei Goaitsen van der Vliet, Hein Jaap Hilarides en Nyk de Vries. Sy sille alle trije in pear lieten heare litte en der oer fertelle. […]
23/04/2012

Gerrit Breteler yn’t ramt fan 25 jier Aaipop

Tongersdei 26 april is der op it paodium yn de útstalling fan Tresoar in optreden fan Gerrit Breteler en Clara Rulman. Gerrit Breteler is in multytalint; […]
08/05/2012

Foar yn it bûsboekje

It paad nei de 30ste Aaipop binne we al oan it útsetten. Yn de aginda he we al fast de data setten fan de kommende festival-edysjes! […]