Aaipop 2020

Set mar fêst yn dyn aginda: moandei 13 april 2020. Tiisdei 14 april 2020 ferlof fan’t wurk of skoalle wurdt ek oanriden troch it gehiele bestjoer.